Σχεδιασμό και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών

Προωθητικές ενέργειες στο διαδίκτυο ή on the spot, με στόχευση και επαγγελματισμό σε κάθε επίπεδο υλοποίησης.


Οργάνωση και υλοποίηση εγκαινίων, ημερίδων, συνεδρίων κλπ