Μελέτες marketing, ανάλυση αγοράς, στρατηγικός σχεδιασμός επικοινωνίαςΗ επικοινωνιακή πολιτική της οποιασδήποτε επιχείρησης πρέπει να υλοποιεί ένα σαφές και συγκροτημένο marketing plan.


που θα έχει καταγράψει την κατάσταση της αγοράς με επιστημονικό τρόπο, θα έχει ορίσει το target group (το κοινό στόχος) και θα καθορίζει τις επικοινωνιακές ενέργειες,


τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.


Μόνο έτσι θα έχουμε αποτέλεσμα άμεσα.