Γραφείο Τύπου

Η σωστή και έγκαιρη διάχυση της πληροφορίας για τις δράσεις, τα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες και γενικά οποιασδήποτε πληροφορίας λειτουργεί εντυπωσικά θετικά στην εικόνα της επιχείρησης με εξαιρετικά αποτελέσματα.


Η συγγραφή και διεκπεραίωση δελτίων τύπου αποτελεί πεδίο που η Smart Mode δραστηριοποιείται με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.