Προγράμματα Εταιρικής – Κοινωνικής Ευθύνης (E.K.E)

Δράσεις που συμβάλουν θετικά σε θέματα που αφορούν στην κοινωνία (συνεργασίες με ιδρύματα και φορείς, ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων κλπ), ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς αποτελούν πράξη ευθύνης αλλά και εργαλεία δουλειάς με άμεσο αποτέλεσμα.